Megkérjük kedves Vendégeinket, hogy a házirendbe foglaltakat szíveskedjenek tudomásul venni és betartani, hogy pihenésük örömteli és zökkenőmentes legyen és elkerüljük az esetleges problémákat.

Érkezés és távozás

1. A vendég köteles a tulajdonosnak vagy megbízottjának az adatfelvétel miatt személyes dokumentumait (útlevél vagy személyi igazolvány) átadni adatfelvétel céljából.
2. A vendég tartózkodása ellenértékét legkésőbb végleges távozása előtt köteles a foglalási visszaigazolásban meghatározott módon kiegyenlíteni, ha ez korábban nem történt meg.
3. A teljes részvételi díj alatt az előre lefoglalt napok mennyisége értendő. A szálláshelyet érkezés napján 14:00 - 22:00 óráig lehet elfoglalni. Ha később érkezik, késéséről kérjük, telefonon tájékoztassanak minket a megadott elérhetőségeken.
4. Vendégeink érkezéskor kulcsot kapnak Apartmanjukhoz és a kapuhoz, amit távozáskor kérjük a kapu külső oldalán lévő postaládában hagyni, vagy átadni a tulajdonosnak, megbízottjának.
5. Távozás napján 10:00-ig kérjük elhagyni a szálláshelyet.

A településen élők nyugalma

1. A szomszédok és a falu nyugalma érdekében a kertben 22:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok keltése.
2. Az apartmanház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját, ami zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas lehet mások megfélemlítésére.
3. A tulajdonos vagy megbízottja jogosult figyelmeztetni azokat a vendégeket, akik nem tartják be a házirendben foglaltakat és szükség esetén jogosult lemondani a szállást.

Biztonság

1. Az apartmanházban tilos a dohányzás, az ingatlan területén csak az udvaron kijelölt helyeken engedélyezett. A csikkeket kérjük az erre a célra fenntartott hamutálakba szíveskedjenek eldobni.
2. Értékeik megőrzése érdekében kérjük, hogy a kaput és a házat mindig zárják. Az apartmanházban és annak területén hagyott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk. A vendég felelős a saját viselkedéséért a házban és annak környékén, az esetleges balesetért maga viseli a következményeket.
3. Az apartmanokba tilos bevinni bárminemű gyúlékony anyagot, eszközt.
4. Az apartmanház területére nem vihetők be a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok, tűzveszélyesnek és/vagy robbanás veszélyesnek minősített anyagok, tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői, hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog pszichotrop anyag.
5. Tűzoltó készülékek az apartmanházban a kijelölt helyen megtalálhatóak. Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul hívni Tűzoltóságot, majd a +36 30 825-8949-es telefonszámon a tulajdonost.

Parkolás

1. Az apartmanház négy parkolóval rendelkezik. Kérjük, hogy ezt használják, ne a ház előtti területen parkoljanak az esetleges balesetek elkerülése miatt.
2. Kérjük, hogy a kapubejáróban és az út mellett ne parkoljanak!

Takarítás

1. Egy hetet meghaladó tartózkodás esetén kérésre díjmentesen kitakarítják munkatársaink az apartmant, ill. ágyneműt és törölközőket cserélnek.
2. Egy hetet meg nem haladó tartózkodásuk ideje alatt a takarítás csak felár ellenében kérhető melynek mértéke 4.000Ft/apartman.
3. A takarítás kérhető és egyeztethető a +36-30-825-8949-es telefonszámon.
4. Kérjük vendégeinket, hogy a használt edényeket, evőeszközöket, grill és bogrács kellékeket használat után tisztítsák el.
5. Kérjük tisztelettel, hogy a szemetet szelektíven gyűjtsék az erre a célra kijelölt tárolókba.

Wifi

1. A vendégházban és az udvaron wifi rendszer üzemel, melynek használata térítésmentes.
2. A wifi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

Tűzrakás

1. Tüzet rakni csak a kijelölt tűzrakó helyen lehet a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával. Megkérjük Önöket, hogy a tüzet ne hagyják őrizetlenül, és ha befejezték a tűzzel kapcsolatos tevékenységet, kérjük, győződjenek meg róla, hogy a tüzet valóban eloltották!
2. A vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi) égetése szigorúan tilos!

Kemence használata (Rózsa Apartman előterében)

1. Térítéses szolgáltatás, melynek díjait a Házirendhez tartozó árlista tartalmazza.
2. Amennyiben Vendégeink szeretnének sütni, vagy főzni a kemencében, úgy ezt az igényüket 12órával korábban kell jelezni a személyzetnek személyesen, vagy a megadott kapcsolattartó telefonszámok egyikén.
3. A kemence felfűtését csak az apartmanház személyzete végezheti.
4. A vendégek a megfelelő hő és parázs elérése után vehetik használatba a kemencét.
5. Eszközöket a főzéshez és sütéshez az apartmanház biztosítja.

Dézsahasználat

1. Térítéses szolgáltatás, melynek díjait a Házirendhez tartozó árlista tartalmazza.
2. Csak azok a vendégek használhatják dézsánkat, kiknek képviselője aláírásával elfogadja a dézsa használatának részletes szabályzatát, lásd Dézsaszabályzat melléklet.
3. A dézsát használni előre leegyeztetett és lefoglalt időpontokban lehetséges.
4. A dézsa felfűtését vendégeink is elvégezhetik, a személyzettől kapott instrukciók alapján.

Szauna

1. Térítéses szolgáltatás, melynek díjait a Házirendhez tartozó árlista tartalmazza.
2. A szaunákat használni előre leegyeztetett és lefoglalt időpontokban lehetséges a szaunaházban található táblán.
3. A szauna felfűtése és kezelése Vendégeinknek engedélyezett, a Szaunahasználati szabályzatban leírtak alapján.

Masszázs

1. Térítéses szolgáltatás, melynek díjait a Házirendhez tartozó árlista tartalmazza.
2. A szolgáltatást 24 órával korábban kell egyeztetni az ismertető lapon található telefonszámon.

Hibajelentés

1. Kérjük Vendégeinket, hogy az apartmanházban tapasztalt mindennemű meghibásodást az üzemeltető részére haladéktalanul szíveskedjenek jelezni a +36-30-825-8949-es telefonszámon.
2. A vendég köteles az Apartmanház eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég az üzemeltető felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.
3. A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni.
4. Az apartmanház bármely eszközeinek, berendezési, felszerelési tárgyainak meghibásodását a vendég köteles bejelenteni az üzemeltetőnek. A vendég nem jogosult a hibát saját maga javítani vagy a javítást megkísérelni.

Különleges kérések

1. Az apartmanház és annak területére háziállat nem hozható be, megértésüket előre is köszönjük.
2. A ház elhagyásakor kérjük, zárják el a vizet, villanyt, csukják be az ablakot, és zárják be az apartmant.
3. A szálláshelyen látogatókat, kizárólag napközben lehet fogadni.
4. Kérjük, óvják az apartmanház berendezését!
5. Az apartmanház berendezési, felszerelési tárgya az apartmanház területéről kizárólag az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. Az apartmanház bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag az üzemeltető munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.

A szálláshely kártérítési felelőssége

1. Az üzemeltető a vendég által az apartmanházba bevitt dolgaiban keletkezett kárért nem tartozik felelősséggel.
2. A vendég az Apartmanház berendezéseit és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe. A nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét az üzemeltető kizárja.

Amennyiben van olyan, amire nem talált választ a házirendben és kérdése van, úgy hívja állandó elérhetőségünket:

+36-30-825-8949
Pauer Tibor (tulajdonos)

Jó pihenést és kikapcsolódást kívánunk!